Instal·lacions Serra Bescanó

Calefacció

Nosaltres oferim als nostres clients un estudi de la instal·lació, li calculem els elements de radiador que facin falta a cada dependència de l’habitatge tenint en compte els aïllaments, l’orientació solar i els metres de la dependència a calefactar.

També realitzem instal·lacions mitjançant terra radiant, li calculem els metres lineals necessaris per calefactar l’habitatge. Realitzem calefaccions de gas-oil, gas natural o elèctrica.

Instal·lacions Serra realitzem calefaccions de gas-oil, gas natural o elèctrica.

Estem a la seva disposició per realitzar els treballs següents:

  • Noves instal·lacions de calefacció.
  • Reforma d’instal·lacions existents, ampliacions, desplaçaments,…
  • Canvi de Caldera (Condensació, estanca,…)
  • Programació de calefaccions.
  • Legalització d’instal·lacions tèrmiques.